top of page

CSRD ændrer spillereglerne for strategiarbejdet

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er godt i gang med at ændre bæredygtighedsrapporteringen i hele EU. For at forberede sig på de nye regler, så er det afgørende, at virksomheder fokuserer på to nøgleelementer: European Sustainability Reporting Standards (ESRS) og den tidligere omtalte dobbelte væsentlighedsanalyse. I dette blogindlæg vil vi komme med nogle råd til hvordan man kan tænke CSRD og de to hovedelementer ind i en virksomhedsstrategi.


Grundelementer fra CSRD indgår i strategiarbejdet

Som nævnt i sidste blogindlæg (se her), så er en af de mest markante ændringer som CSRD introducerer, kravet om en dobbelt væsentlighedsvurdering. Vurderingen udstikker grundlaget for det videre arbejde med virksomhedens strategi: hvilke negative og positive indvirkninger er vigtigst at udarbejde en plan for. Virksomheder bør derfor starte med den dobbelte væsentlighedsvurdering.


European Sustainability Reporting Standards (ESRS) er den obligatoriske ramme for ESG-rapportering ift. CSRD. Derfor kommer man ikke udenom at nærlæse de standarder, som forventes endeligt vedtaget den 30. juni i år. Velvidende det tager tid, så er det afgørende at kende de 12 standarder i dybden – man kan jo altid starte med dem der ligger lige for i forhold til virksomhedens aktiviteter og værdikæde.


Når I som virksomhed har identificeret jeres styrker og svagheder i forhold til dobbelt væsentlighedsvurderingen, og hvilke ESRS-standarder og datapunkter der giver mening at fokusere på, så har I grundelementerne der skal indarbejdes i strategien. Herefter begynder det mere konventionelle og kommercielle strategiarbejde, der skal mikses med resultaterne fra det indledende arbejde med CSRD, så I både er på par med lovgivningen, men samtidig holder fokus på de kommercielle differentiatorer og muligheder der giver jer en fordel i markedet og dialogen med kunderne.


Konklusion:

Ved at benytte CSRD som et grundelement for strategiudvikling, så får I som virksomhed automatisk forholdt jer til såvel negative som positive indvirkninger i en prioriteret orden. Det giver et rigtig godt og gennemarbejdet afsæt for det videre arbejde med strategien. Det er dog vigtigt at pointere, at flere områder udenfor CSRD lige såvel kan være afgørende og retningsbestemmende for det strategiske arbejde – især når vi kigger på det kommercielle udbytte af strategien. Ofte vil virksomheds- og branchespecifikke forhold være af afgørende karakter på lige fod med konkurrencemæssige og kommercielle hensyn.

Comments


bottom of page