Arctic Landscape
Kiss_blå.png

Hvem vil ikke have en 

fremtidssikret strategi?

Gør strategien bæredygtig

Den virkelighed virksomheder skal navigere i ændrer sig drastisk og hurtigt. Bæredygtighedsdagsordenen med forretningsformål, hurtigt skiftende forventninger og FN's Verdensmål er omdrejningspunktet for dette paradigmeskifte. Det er efterhånden mainstream, at virksomheder forsøger at bruge  bæredygtighed som middel til at ligge forrest i kapløbet om kunder, investorer og talenter. Bæredygtighedsagendaen er ikke længere kun et spørgsmål om compliance og risici, men et spørgsmål om at sikre virksomhedens fremtid.

Arbejdet med bæredygtighed transformerer mange virksomheder, men en lang række CSR- og bæredygtighedsstrategier er højtflyvende og frakoblet kernestrategien. En forretningsmæssig turn-around er på ingen måde et krav, for at gøre bæredygtighed til en integreret del af strategien og synligt for kunder, medarbejdere og øvrige nøgleinteressenter.

Vores PUMA-metode får jer sikkert og effektivt i mål:

1 PRIORitér

Gennem en systematisk gennemgang af jeres værdikæde klarlægger vi, hvad der skal prioriteres og fravælges for at generere maksimal værdi af bæredygtighedsindsatsen

Vi finder ud af, hvilke bæredygtighedsprioriteter der er mest relevante for jeres virksomhed

2 udnyt

Vi sikrer maksimal værdi af de valgte bæredygtighedsprioriteter med afsæt i konkurrent- og markedsbenchmarks, tendenser og inspiration fra global best practice

 

 

Vi finder ud af, hvordan jeres virksomhed får størst muligt udbytte med mindst mulig indsats

3 MANøvrér

Vi udvikler et effektivt governance setup i overensstemmelse med udvalgte målgrupper og prioriteter forud for en handlingsplan

Vi finder ud af, hvem der er ansvarlig for fremskridt og resultater

4 AGér

Bæredygtighedsprioriteterne oversættes til enkle og effektive målsætninger og handlingsplaner med afkast på investeringer på både bund- og toplinie

 

Vi gør bæredygtighed til forretning

KUNDECASES PÅ STRATEGI

Berendsen part of Elis_logo.png

Vi var med til at udvikle Berendsens nye langsigtede bæredygtighedsstrategi med afsæt i deres stærke track-record på socialt ansvar, virksomhedsstrategi og DNA. Gennem en dybdegående analyse af Berendsens forretning, deres værdikæde, interviews med nøglemedarbejdere og kunder, benchmarks, best practice mv. definerede vi sammen en klar retning for deres bæredygtighedsindsats frem mod 2030. Alt indkapslet af et nyt forretningsformål: ”Sammen omkring ren samvittighed” .

De vigtigste initiativer inkluderer: 100% genbrug af tekstil, 100% grøn bilpark og Danmarks bedste arbejdsplads

 

 

 

 

 

FN's Verdensmål er en integreret del af strategien, og Berendsen har som den første virksomhed i verden opnået en Verdensmål-certificering af Bureau Veritas.

Kort om Berendsen:
Berendsen er en del af Elis SA - en international tekstil-, hygiejne- og facility servicepartner med en førende position i de fleste af de 28 lande i Europa og Latinamerika de opererer i. Virksomheden er noteret på Euronext Paris.

”For os var kissCSR den afgørende faktor for at finde vores vej i kompleksiteten af ​​bæredygtighed med hensyn til oprigtig impact og afkast af investeringen. De bringer en meget struktureret tilgang til bordet og har dyb viden om adskillige bæredygtighedsspørgsmål fra compliance og risikostyring til go-to-market. Vi vil meget anbefale at arbejde på bæredygtighed med kissCSR, hvis du vil lykkes med at lave en strategi for bæredygtighed, der bidrager til bundlinjen og samtidig fremmer en bæredygtig udvikling ".   

 

Anna-Sofie Plougmand, leder af marketing og forretningsudvikling og Louise Elver, CSR-manager

 

 

Nye forventninger i markedet
Mange af de mest succesrige virksomheder i dag er aktive spydspidser for veldefinerede forretningsformål og bæredygtighed. Det er de ikke kun for at understøtte og supplere egne forretningsmål, men også for at skabe en bredere social påvirkning. De har indset at medarbejdere, investorer og kunder i stigende grad træffer beslutninger baseret på involvering og samhørighed - det at de deler værdier, vision eller et fælles formål med virksomheden. Konventionelle strategier, drifts-, marketing- og salgsmetoder levner derfor i stigende grad plads til nye perspektiver og nye prioriteter. Det leder til en ny bølge af ​​virksomheder, der er mere proaktive og stimulerende, men samtidig smidige og klar til pludselige ændringer.



FN's Verdensmål bliver del af forretningsstrategierne
FN's mål for bæredygtig udvikling har fundet vej til strategirummet. Det er kommet højt på agendaen for både bestyrelser og udøvende ledelser, at millioner af mennesker i verden lever i fattigdom, biodiversiteten på tværs af kloden aldrig har været mere nedslående og at klimaforandringerne er akutte og reelle. Dette er ikke ligefrem ny viden, men de globale mål har givet virksomhederne en fornyet appetit på at vækste forretningen, og holde sig i form i fremtiden, ved at hjælpe med at løse nogle af verdens største udfordringer.

De 17 Verdensmål og 169 underliggende mål kan virke som en stor mundfuld. Derfor har vi udviklet en metode der, baseret på kundens værdikæde, systematisk matcher forretningens aktiviteter med relevante mål. Det giver et simpelt overblik over, hvor og hvordan virksomheden allerede i dag kan bidrage troværdigt til de globale mål, og giver samtidigt et stærkt fundament for at opbygge en bæredygtig forretning og strategi.