top of page
Personlige data og cookies

Ud over paragraffer og processer handler persondataforordningen primært om adfærd og respekt. Persondata er af stor værdi, men rummer også stor sårbarhed. Brug af kissCSRs hjemmeside og tjenester betyder generelt, at du afgiver visse personlige oplysninger. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, som informerer dig om, hvordan vi behandler dine data og, endnu vigtigere, informerer dig om dine rettigheder.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

kissCSR er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Jan Damkjær er kontaktperson, og hans kontaktoplysninger kan findes nedenfor:

 

kissCSR Berggreensgade 19,

2100 København Ø.

Telefon: +45 23 79 25 00

E-mail: info@kisscsr.dk

 

2. Hvilke data indsamles?

Vi bruger data om dig til at forbedre vores tjenester og sikre kvalitet i vores tjenester og i vores kontakt med dig.

 

2.1. Automatisk indsamlede data

Vores hjemmeside er baseret på forskellige teknologier med henblik på brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk indsamle data for at give den bedste løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vores vegne. Eksempler på klikstreamdata og placeringen af cookies på din computer er eksempler på dette. Hvert besøg på en digital løsning betyder, at information sendes fra din browser til en server. Det er gennem analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data indsamles via tredjeparter på vores vegne.

 

Data på din computer kan indsamles til systemadministration. Disse data er statistisk information om brugeradfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data indsamlet og eventuelt analyseret: dato og tidspunkt for besøg på de besøgte sider. IP-adressen på den besøgende information om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem osv.), Referral URL (webstedet, hvorfra den besøgende kom til vores løsning). Vi bruger Wix som en webanalyseløsning i vores digitale løsninger. Her fungerer Wix som "databehandler" af de data, som vi er ansvarlige for. Sådanne data må kun videregives efter aftale eller for at overholde lovkrav. Du kan se mere om Wix' privatlivspolitik her: https://www.wix.com/about/privacy

 

2.2. Oplysninger du selv giver

Udover de oplysninger, der automatisk indsamles, behandler vi også data, som vores brugere aktivt har givet os. Eksempler på data, som brugere aktivt afgiver, er: Navn, virksomhedsadresse og virksomhedskontaktoplysninger oplyst i forbindelse med registrering som kunde eller leverandør hos os. Oplysninger sendes på mail.

 

3. Brug og opbevaring af indsamlede data

 

3.1. Formål med indsamling

Eksempler på brug af de indsamlede oplysninger: Sikring af brugervenlighed og sikkerhed. Optimering af vores hjemmeside. Oprettelse som kunde og leverandør.

 

3.2. Opbevaring

Oplysningerne opbevares i den periode, loven tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningernes art og baggrunden for opbevaringen. Konkret kan følgende oplyses om opbevaringsperioder: For så vidt angår oplysninger om vores kunder, opbevarer vi som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data indtil 3 år efter ophør af kundeforholdet. Oplysninger om konkrete opgaver slettes normalt 3 år efter, at opgaven er udført.

 

3.3. Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver kun kundeoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med det, der er anført i denne privatlivspolitik. Vi kan videregive dine oplysninger, hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele data for at overholde en juridisk forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller anden myndighed eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med det formål at beskytte svindel. Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Hvis du bruger sådanne links, forlader du vores hjemmeside og er derefter underlagt andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for

 

4. Cookies

kisscsr.dk bruger vi cookies. De er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også information om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den og tilpasse den til dine behov og interesser. Cookies på siden bruges primært til netop trafikmålingen og til optimering af sidens indhold.

 

4.1. Hvad er cookies, og hvorfor bruges de?

Cookies er en tekstfil, der gemmes på din computer, smartphone eller lignende, når du besøger en hjemmeside og er designet til at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre ondsindede programmer. Cookies bruges af stort set alle hjemmesider. Ved at indsamle information om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere. Hvis vi placerer cookies, vil du blive informeret om brugen og formålet med at indsamle data via cookies. Inden vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. De nødvendige cookies for at sikre funktionalitet og indstillinger kan dog bruges uden dit samtykke.

 

4.2. Slet eller deaktiver cookies i browseren

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af hvilken browser du bruger. Vær dog opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og tjenester, du ikke kan bruge, fordi de kræver, at hjemmesiden husker de valg, du træffer.

 

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes efterfølgende. Hvis du bruger en pc med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Slet Hvis genvejstasterne ikke virker, og/eller du bruger en MAC, skal du først finde ud af, hvilken browser du bruger og klik derefter på det relevante link:

  • Internet Explorer

  • Mozilla Firefox

  • Google Chrome

  • Opera

  • Safari iPhone,

  • iPad og mere fra Apple

  • Telefoner med Android-operativsystemet

  • Telefoner med Windows 7

 

5. Sikkerhed

Vi beskytter dine personlige data og har interne informationssikkerhedsregler, der beskytter dine persondata mod at blive ødelagt, tabt eller ændret, mod uautoriseret videregivelse og mod uautoriseret adgang eller adgang til dem.

 

6. Dine rettigheder

6.1. Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og besvarer din henvendelse hurtigst muligt og inden for en måned efter at have modtaget den. Din anmodning.

 

6.2. Du har ret til at få adgang til dine personlige data

Du har til enhver tid ret til at vide, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også finde ud af, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatliv, for forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger kan findes øverst i afsnit 1.

 

6.3 Erase or rectify data that is inaccurate or incomplete

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Kontakt os venligst og informer os om unøjagtighederne og hvordan de rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder for eksempel, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige til det formål, som vi har fået dem til, kan du anmode om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser. Når du fremsætter en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi undersøge, om betingelserne er opfyldt, og i givet fald foretage ændringer eller sletninger hurtigst muligt.

6.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst i punkt 1 til at gøre indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger.

 

6.5. I nogle tilfælde har du ret til at få udleveret dine data

Du har ret til at modtage de personlige data, du har givet os, og dem, vi har indhentet om dig fra andre spillere baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, som du er part i, kan du også modtage dine data. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

 

6.6. Du har ret til at klage til Datatilsynet

kissCSR (som dataansvarlig) er underlagt bestemmelserne i persondataloven (herunder EU's persondataforordning og national persondatalov) vedrørende behandling af personoplysninger. Hvis du oplever en krænkelse af dit privatliv, mens du bruger vores side eller gennem anden interaktion med kissCSR, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes nedenfor:

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00 Fax: 33 19 32 18
Post:dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

bottom of page