top of page
Lighthouse
Kiss_blå.png

En bæredygtig strategi 

Den virkelighed, som virksomheder skal navigere i, ændrer sig drastisk. Bæredygtighedsdagsordenen med virksomheders formål, stigende regulering og nye forventninger fra interessenter er omdrejningspunktet for dette paradigmeskifte. Det er pludselig hverdag, at virksomheder søger at udnytte bæredygtighed for at være på forkant i kapløbet om kunder, investorer og talenter.

Bæredygtighedsdagsordenen er ikke længere kun et spørgsmål om overholdelse af gældende og fremtidig lovgivning og risikostyring, men et spørgsmål om at vinde kunder og medarbejdere, og sikre virksomhedens fremtid ved at skille sig ud fra mængden.

Vi har en række faste trin, når vi udvikler en bæredygtig strategi som en integreret del af virksomhedens strategi - eller som en selvstændig strategi for bæredygtighed og ESG.

1.png
2.png
3.png
Billede4.png
Billede5.png
Billede6.png
Billede7.png
Billede8.png

Vi får den rigtige ambition på plads. Topledelsen og bestyrelsen skal blive enige om ambitionen for bæredygtighed og CSR

Vi udfører en bæredygtigheds- og værdikædevurdering: Dette vil hjælpe med at identificere organisationens nuværende bæredygtighedspræstation og identificere risici og muligheder

Vi kortlægger relevante branchespecifikke ESG- og bæredygtighedsspørgsmål og regulering

Vi indsamler bæredygtighedsoplysninger fra peers og indsigt fra bedste praksis for at hjælpe med at forme og prioritere fokusområder

Vi sætter klare og målbare bæredygtighedsmål: Dette vil bidrage til at sikre, at strategien er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede mission og mål, og at fremskridt kan spores og evalueres over tid.

Vi inddrager interessenter. Bæredygtighedsstrategier skal udvikles med input og buy-in fra nøgleinteressenter

Vi identificerer og prioriterer handlinger: Baseret på målene og vurderingen identificerer vi specifikke handlinger, der vil blive truffet for at forbedre bæredygtighedspræstationen, og prioriterer dem baseret på deres indvirkning og gennemførlighed

 

Vi hjælper med at implementere og overvåge strategien: Udvikle en handlingsplan for implementering af de identificerede handlinger og etablere systemer til overvågning af fremskridt og justering efter behov. Det handler ofte lige så meget om forandringsledelse som projektledelse 

Mange af nutidens mest succesrige virksomheder er aktive spydspidser for formål og bæredygtighed, ikke kun for at understøtte og komplementere deres egne forretningsmål, men også for at skabe en bredere social effekt.

 

De har indset, at medarbejdere, investorer og kunder i stigende grad træffer beslutninger baseret på involvering og sammenhængskraft – uanset om de deler værdier, visioner eller et fælles formål med virksomheden.

 

Desuden levner traditionelle strategi-, ledelses-, marketing- og salgsmetoder i stigende grad plads til nye perspektiver og nye prioriteter. Alt sammen for at bidrage til udviklingen af virksomheder, der er både proaktive og stimulerende, men samtidig agile og klar til en pludselig forandring.

bottom of page