top of page
Birds on Frozen Grass
Kiss_blå.png

Træning og opkvalificering 

At forstå, skabe fælles sprog og blive komfortable i arbejdet med bæredygtighed er afgørende for at få bæredygtighed til at fungere i det daglige arbejde.


Når vi træner jeres medarbejdere i kompetencer inden for bæredygtighed og ESG, er et centralt fokus at give dem brancherelevant viden, færdigheder og værktøjer, der er nødvendige for at forstå og adressere miljømæssige og sociale problemer inden for deres specifikke roller. Dette inkluderer træning inden for områder som bæredygtig forretningspraksis, overholdelse af regler og skikke, ressourcestyring og bæredygtig produktudvikling og -design. Derudover er det vigtigt at give medarbejderne mulighed for at anvende deres nyerhvervede færdigheder og viden i projekter og initiativer der afspejler virkeligheden og dagligdagen.

Vi følger disse vigtige, gennemtestede trin, som vi ved fungerer effektivt, når du omsætter bæredygtighed i praksis.

1.png
2.png
3.png
Billede4.png
Billede5.png

Vi starter med at vurdere medarbejdernes aktuelle niveau af viden og færdigheder inden for bæredygtighed: Dette trin sikrer, at vi får identificeret huller i viden og færdigheder med henblik på at udvikle et skræddersyet træningsprogram.

Vi udvikler et program, der adresserer de identificerede huller, samt giver medarbejderne mulighed for at anvende læringen i det daglige arbejde.

 

Vi kan afvikle uddannelsen tilrettelagt efter jeres specifikke behov, og i forskellige formater, såsom online kurser, workshops, webinarer og on-the-job træning – alt efter hvad I foretrækker.

 

Vi klæder medarbejderne på, og understøtter deres behov for at fortsætte med at lære og anvende deres viden og færdigheder om bæredygtighed over tid.

 

Vi måler på fremskridt og evaluerer effektiviteten af træningsprogrammet. Dette trin involverer vurdering af medarbejdernes udbytte af træningsprogrammet, betydningen ift. færdigheder og adfærd, og kortlægger evt. behov for yderligere læring.

Branchespecifikke indsigter inden for bæredygtighed er vigtige for medarbejderne, fordi det giver dem den viden, færdigheder og værktøjer, der er nødvendige for at få arbejdet med bæredygtighed omsat i praksis. Dette hjælper medarbejderne med at træffe kvalificerede beslutninger, arbejde mere effektivt og bidrage til virksomhedens bæredygtighedsrejse.

Derudover understøtter det en stærk bæredygtighedskultur, medarbejdernes engagement, motivation og fastholdelse.

 

At give medarbejdere løbende støtte og ressourcer til læring og udvikling inden for bæredygtighed er et vigtigt skridt i opbygningen af en mere bæredygtig fremtid.

Spiderweb
bottom of page