top of page
Plants
Kiss_blå.png

ESG og CSR rapportering

Rapportering om bæredygtighed og ESG er af afgørende betydning, fordi det giver virksomheder mulighed for at kommunikere deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige præstationer til interessenter, herunder særligt investorer, men også kunder og medarbejdere. Den seneste udvikling, med skiftet fra rapportering efter § 99a i Årsregnskabsloven til rapportering efter EU CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er en omfattende ændring når vi taler lovmæssige krav til ESG-rapportering.

Hvad er en ESG-rapport?

En ESG-rapport, forkortelse for Environmental, Social, and Governance-rapport, er et dokument, der skitserer en virksomheds præstationer og praksis i forhold til miljømæssig bæredygtighed, socialt ansvar og virksomhedsledelse. Det giver oplysninger om virksomhedens bestræbelser på at afbøde miljøpåvirkninger, fremme social velfærd og opretholde etisk forretningspraksis.

Rapporten indeholder typisk vigtige ESG-målinger, såsom CO2-emissioner, energiforbrug, affaldshåndtering, medarbejdernes mangfoldighed, arbejdspraksis, samfundsengagement, bestyrelsesstruktur, ledelseskompensation og andre relevante faktorer. Formålet med en ESG-rapport er at kommunikere virksomhedens forpligtelse til bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis til forskellige interessenter, herunder investorer, kunder, medarbejdere og regulatorer. Det hjælper interessenter med at vurdere virksomhedens indvirkning på samfundet og miljøet og træffe informerede beslutninger vedrørende deres engagement i organisationen

Hvad skal en ESG-rapport indeholde?

En ESG-rapport indeholder typisk oplysninger om en virksomheds:

 • Miljøpåvirkning: Energiforbrug, CO2-emissioner, affaldshåndtering mv.

 • Sociale initiativer: Medarbejdernes mangfoldighed, arbejdspraksis, samfundsengagement mv

 • Governance-praksis: Bestyrelsesstruktur, ledelsesvederlag, etiske politikker mv.

 • ESG-strategi og -mål: Langsigtede mål for at løse miljømæssige og sociale udfordringer.

 • Performance-metrics: Kvantitative data, der måler fremskridt hen imod ESG-mål.

 • Risikostyring: Tilgang til at identificere og styre ESG-relaterede risici.

 • Interessentengagement: Kommunikation med investorer, medarbejdere, kunder og regulator

 • Rapporteringsrammer såsom CSRD og GRI eller andre standarder, der bruges til at vejlede ESG-rapporten.

Hvorfor er det en god idé at have en ESG-rapport

 • Det øger gennemsigtigheden: En ESG-rapport giver interessenter klare og omfattende oplysninger om en virksomheds miljømæssige, sociale og ledelsespraksis, hvilket fremmer gennemsigtighed og ansvarlighed.

 • Opbygger tillid: Ved at afsløre ESG-relaterede data og præstationsmålinger kan en virksomhed opbygge tillid og troværdighed hos investorer, kunder, medarbejdere og andre interessenter, der værdsætter bæredygtig og ansvarlig forretningspraksis.

 • Tiltrækker investorer: Mange investorer overvejer ESG-faktorer, når de træffer investeringsbeslutninger. En ESG-rapport viser en virksomheds engagement i bæredygtighed, hvilket potentielt tiltrækker investorer, derprioritere ESG-tilpassede investeringer.

 • Reducerer risici: Identificering og håndtering af ESG-risici og -udfordringer gennem en ESG-rapport tilladervirksomheder til proaktivt at styre og afbøde potentielle finansielle, omdømmemæssige og regulatoriske risici.

 • Driver positiv forandring: En ESG-rapport opfordrer virksomheder til at indstille og arbejde hen imod specifik ESGmål, der driver fremskridt inden for områder som miljøbeskyttelse, social lighed og etisk forvaltning

 • Opfylder regulatoriske CSRD-krav: I EU er virksomheder forpligtet til at offentliggøre ESG-oplysninger som en del af deres regulatoriske forpligtelser. At have en ESG-rapport sikrer overholdelse af sådanne krav.

 • Forbedrer interessenternes engagement: En ESG-rapport letter kommunikationen og engagementet medinteressenter, fremme dialog og give virksomheder mulighed for at forstå og adressere interessenters bekymringer og forventninger.

 

Kort sagt, gavner en ESG-rapport virksomheder ved at fremme gennemsigtighed, tillid, risikoreduktion, tiltrække investorer, fremme positive forandringer og opfylde regulatoriske krav, samtidig med at den forbedrer interessenternes engagement.

Rapportering er også en måde, hvorpå virksomheder kan demonstrere deres engagement i bæredygtighed, hvilket kan forbedre deres omdømme og hjælpe dem med at imødekomme og dokumentere kundekrav i udbud og ESG-spørgeskemaer, f.eks. Sedex eller Ecovadis. Der er ikke én måde at udarbejde en ESG-rapport på, men vi følger ofte nedenstående vej:

Kunder

VI HAR SKABT REEL IMPACT SAMMEN MED BLANDT ANDRE

Orsted_RGB_Blue.png
fluggergroup_logo_PNG (002).png
kvadrat-logo.png
Fritz-hansen-logo.png
Fredericia_logo-e1615719833185.png
carlhansen.png
TOMS.png
ege.png
1.png
2.png
3.png
Billede4.png
Billede5.png
Billede6.png

Vi hjælper med at definere rapportens omfang og afgrænsning: Dette trin handler om at fastlægge, hvilke ESG-forskrifter og -spørgsmål der vil blive rapporteret om, samt rapportens omfang når vi taler både tid og geografi mv.

 

Vi foretager en dobbelt væsentlighedsvurdering: Dette trin involverer at identificere de ESG-spørgsmål, der er mest relevante og væsentlige for virksomheden og dens interessenter, hvilket vil være hovedfokus i rapporten.

 

Vi udfører en gap-analyse baseret på kravene i CSRD, og igangsætter handlinger for at lukke hullerne og rapportere i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i CSRD.

Vi hjælper med at indsamle og verificere data: Dette trin involverer indsamling af data om virksomhedens ESG-performance, og sikring af at dataene er nøjagtige, pålidelige og konsistente.

 

Vi hjælper med at vælge en rapporteringsramme, såsom UN Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) eller Sustainability Accounting Standards Board (SASB), som vil hjælpe til at opstille den rigtige struktur for rapporten.

 

Vi skriver rapporten: Dette trin involverer at organisere de indsamlede data og informationer i en klar, kortfattet og letforståelig rapport

Skræddersyet ESG rapportering


Vi sikrer en skræddersyet ESG-rapport, der opfylder både juridiske og markedsmæssige krav, er handlingsorienteret og giver interessenter et klart billede af din virksomheds ESG-performance og -mål samt fremadrettede ambitioner.

For de største og børsnoterede selskaber skubber EU Taksonomien kravene til information i ESG-rapporten, eller i en integreret årsrapport, endnu længere, hvilket igen fører til øgede krav til data og ydeevne gennem hele forsyningskæden.

Pampas Grass
bottom of page