top of page
Plants
Kiss_blå.png

ESG og CSR rapportering

Rapportering om bæredygtighed og ESG er af afgørende betydning, fordi det giver virksomheder mulighed for transparent at kommunikere deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige præstationer til interessenter, herunder investorer, kunder og medarbejdere. Den seneste udvikling, med skiftet fra rapportering efter § 99a i Årsregnskabsloven til rapportering efter EU CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er en omfattende ændring når vi taler lovmæssige krav til ESG-rapportering.

Rapportering er også en måde, hvorpå virksomheder kan demonstrere deres engagement i bæredygtighed, hvilket kan forbedre deres omdømme og hjælpe dem med at imødekomme og dokumentere kundekrav i udbud og ESG-spørgeskemaer, f.eks. Sedex eller Ecovadis. Der er ikke én måde at udarbejde en ESG-rapport på, men vi følger ofte nedenstående vej:

1.png
2.png
3.png
Billede4.png
Billede5.png
Billede6.png

Vi hjælper med at definere rapportens omfang og afgrænsning: Dette trin handler om at fastlægge, hvilke ESG-forskrifter og -spørgsmål der vil blive rapporteret om, samt rapportens omfang når vi taler både tid og geografi mv.

 

Vi foretager en dobbelt væsentlighedsvurdering: Dette trin involverer at identificere de ESG-spørgsmål, der er mest relevante og væsentlige for virksomheden og dens interessenter, hvilket vil være hovedfokus i rapporten.

 

Vi udfører en gap-analyse baseret på kravene i CSRD, og igangsætter handlinger for at lukke hullerne og rapportere i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i CSRD.

Vi hjælper med at indsamle og verificere data: Dette trin involverer indsamling af data om virksomhedens ESG-performance, og sikring af at dataene er nøjagtige, pålidelige og konsistente.

 

Vi hjælper med at vælge en rapporteringsramme, såsom UN Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) eller Sustainability Accounting Standards Board (SASB), som vil hjælpe til at opstille den rigtige struktur for rapporten.

 

Vi skriver rapporten: Dette trin involverer at organisere de indsamlede data og informationer i en klar, kortfattet og letforståelig rapport

Skræddersyet ESG rapportering


Vi sikrer en skræddersyet ESG-rapport, der opfylder både juridiske og markedsmæssige krav, er handlingsorienteret og giver interessenter et klart billede af din virksomheds ESG-performance og -mål samt fremadrettede ambitioner.

For de største og børsnoterede selskaber skubber EU Taksonomien kravene til information i ESG-rapporten, eller i en integreret årsrapport, endnu længere, hvilket igen fører til øgede krav til data og ydeevne gennem hele forsyningskæden.

Pampas Grass
bottom of page