top of page
snak.jpg
Kiss_blå.png

Advisory board

Som ekstern sparringspartner på bæredygtighed og ESG yder vi rådgivning om din strategi og performance, holder øje med konkurrenternes retning og fremdrift, trends og nye tiltag, gennemgår og giver feedback på ESG-rapporter, identificerer risici og muligheder relateret til ESG-spørgsmål, og hjælper med at identificere og implementere best practice inden for bæredygtighedsrisici og -muligheder.


At have kissCSR som et eksternt advisory board kan hjælpe din virksomhed med at få et eksternt, uafhængigt og ekspertperspektiv på din ESG-performance, hvilket kan være værdifuldt i forhold til at identificere områder for forbedring, styring af risici og muligheder, styrke omdømmet og øge interessenters tillid til din forretning.

Der findes ikke et one-size fits all rådgivning setup, da det er afhængigt af behov og eksisterende processer i den specifikke virksomhed. Når det er sagt, så gennemgår vi normalt de fleste af nedenstående trin:

1.png
2.png
3.png
Billede4.png
Billede5.png

Vi opretter en dagsorden for bestyrelsesmøder, som typisk omfatter at gennemgå virksomhedens bæredygtighedsstrategi og resultater, diskutere nye ESG-spørgsmål og -tendenser og give feedback på bæredygtighedsrapporter. Vi designer det normalt som et årshjul tilpasset den tidsplan for ledelses- og bestyrelsesmøder, der allerede er fastsat i din virksomhed.

Vi afholder regelmæssige møder, typisk kvartalsvis eller hver anden måned, hvor vi gennemgår opnåede resultater, giver feedback og råd og diskuterer nye branchespørgsmål og trends inden for bæredygtighed.

Vi gennemgår din virksomheds bæredygtighedsrapport, giver feedback og råd om rapportens indhold og præsentation og hjælper med at sikre, at rapporten er nøjagtig og i overensstemmelse med relevante standarder og retningslinjer.

Vi identificerer og diskuterer muligheder og risici relateret til bæredygtighed, og giver råd om hvordan man udnutter,  håndterer og afbøder disse.

Vi giver vejledning om din virksomheds bæredygtighedsstrategi, herunder opstilling og opnåelse af mål, identificering og prioritering af initiativer og implementering af best practice med fokus på den samlede business case.

At bringe kissCSR ind i et advisory board-setup giver dig ekspertvejledning, rådgivning og støtte til din virksomhed om bæredygtigheds-performance, -strategi og -rapportering. Det hjælper dig og din virksomhed til at identificere og styre muligheder og risici, og løbende forbedre din bæredygtigheds-performance over tid.

Stalks of Wheat
bottom of page