top of page
Forest Aerial View
Kiss_blå.png

Fra strategi
til handling

En effektiv og praktisk handlingsplan for at nå de strategiske mål er afgørende når vi taler bæredygtighed. Den skal indeholde en klar og specifik køreplan for at nå de mål og målsætninger, der er opstillet i strategien. Den beskriver de specifikke handlinger der kræves for at nå i mål, hvornår de vil være afsluttet og dedikerede ejere af områderne. Dette sikrer den nødvendige forankring af strategien, og sikrer fremdrift mod at opnå det ønskede resultat. Handlingsplanen hjælper også til at identificere potentielle blindgyder og udfordringer der kan opstå, og giver din virksomhed mulighed for at løse disse proaktivt.

Ofte er forandringsledelse lige så vigtig som projektledelse, når strategien skal implementeres på tværs af jeres virksomhed. Vi tager afsæt i velafprøvede metoder, såsom ADKAR-modellen, når vi hjælper med forankring og eksekvering af strategien i jeres virksomhed

  • Awareness: Det første skridt er at øge bevidstheden om behovet for at handle på bæredygtighed i organisationen og blandt medarbejderne.

 

  • Desire: Andet trin er at skabe et ønske blandt medarbejderne om at understøtte bæredygtighedsrejsen, ved at kommunikere behov og fordele, og hvordan det stemmer overens med din virksomheds strategi, værdier, kultur og mål for fremtiden.

 

  • Knowledge: Det tredje trin er at give medarbejderne den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at understøtte bæredygtighedsrejsen. Dette kan omfatte træning i bæredygtighed og tilhørende værktøjer og teknologier.

 

  • Ability: Det fjerde trin er at gøre medarbejdere i stand til at handle ved at tilføre nødvendige ressourcer, støtte og incitamenter for at sikre, at de kan handle på bæredygtighed.

 

  • Reinforcement: Det sidste trin er at forstærke bæredygtighedsindsatsen ved at holde fokus og sikre fremskridt, anerkende og belønne medarbejdere for deres bidrag, og foretage de nødvendige justeringer for at sikre succes.

 

Denne tilgang hjælper til at implementere og styre bæredygtighedsindsatsen effektivt, ved at fokusere på at skabe opmærksomhed og lyst, tilføre viden og evner, og forstærke og fastholde fremdrift gennem løbende støtte og fokus.

At udarbejde og fastlægge en handlingsplan baseret på en bæredygtigheds- og ESG-strategi kræver specifikke, målbare og opnåelige mål, identificerede initiativer og tildelt ansvar, fastlagte tidslinjer, allokerede ressourcer, løbende monitorering og evaluering af fremskridt, involverende kommunikation om fremskridt og løbende forbedring af performance.

 

Flere kritiske succesfaktorer kan være med til at sikre en effektiv og succesfuld handlingsplan for bæredygtighed:

1.png
2.png
3.png
Billede4.png
Billede5.png
Billede6.png
Billede7.png
Billede8.png

Tilpasning til virksomhedens strategi: Handlingsplanen skal stemme overens med jeres virksomheds overordnede virksomheds-, bæredygtigheds- og ESG-strategi, og understøtte forretningsmål.

Specifikke, målbare og opnåelige mål: Målene i handlingsplanen skal være specifikke, målbare og opnåelige, så fremskridt kan spores og succes kan evalueres.

Involvering af nøgleinteressenter: Involvering af nøgleinteressenter, såsom medarbejdere, kunder og leverandører, i udviklingen af handlingsplanen kan være med til at sikre kritisk opbakning og støtte.

Klar ansvarsfordeling: Ansvaret for implementering af de forskellige tiltag i handlingsplanen bør tildeles specifikke afdelinger og personer i virksomheden, for at sikre ejerskab. Det er afgørende, at de har de rette forudsætninger for at lykkes med implementering.

Tilstrækkelige ressourcer: De nødvendige ressourcer, såsom finansiering, personale og udstyr, bør allokeres for at sikre succes med initiativerne i handlingsplanen.

Realistiske tidslinjer: Tidslinjerne for implementering af initiativerne skal være realistiske og opnåelige for at sikre fremskridt og mål opfyldt.

Overvågning og evaluering: Regelmæssig overvågning og evaluering af fremskridt i forhold til målene i handlingsplanen er nødvendige for at identificere eventuelle problemer eller udfordringer og justere efter behov.

Kontinuerlig forbedring: Kontinuerlig forbedring af handlingsplanen baseret på ny information og indsigt er vigtig for at sikre, at fremskridt forbliver relevante og tidssvarende.

 

Overordnet set er alle disse nøglefaktorer, der kan hjælpe med at have en klar, målbar og realistisk handlingsplan, der er i overensstemmelse med virksomhedens strategi, involverer nøgleinteressenter på en spændende måde, tildeler ansvar, allokerer ressourcer, har realistiske tidslinjer, holder øje med og evaluerer fremskridt, kommunikerer fremskridt og løbende tilpasser og optimerer hvor det giver mening 

Det sker alt for ofte, at strategier enten fejler eller mister betydeligt momentum når de implementeres. Måneders arbejde og betydelige investeringer i at sikre virksomhedens fremtid via en ny strategi kan forsvinde, hvis forankring og eksekvering af strategien

undervurderes.

 

At investere bare lidt mere i en smart udrulning og medarbejdernes engagement er med til at sikre, at bæredygtighedsstrategien bliver effektivt eksekveret, og at organisationen gør meningsfulde fremskridt i retning af at nå sine mål.

Poppy Flowers on Dark Background
bottom of page